Opbevaring og håndtering af klovlim

Håndtering af KLOVLIM

Vil du have en sko til at holde. Så er det vigtigt at være grundig i alle de forberedelser vi kender, med ren tør klov og sko der er uden kondens osv.

Der hvor jeg ser det mislykkes for mange er håndteringen af selve limen.  

1.       En tube lim indeholder luft. Når man opbevarer limen, er det vigtigt, at enden med blandespidsen skal placeres opad, så luft samles og kommer ud ved første tryk på pistolen. Placer altid tuben lodret. Det gælder også opbevaring af lageret. Se på kassen, her står der “This side up” og der er markeret med pil.

2.       Den første lille portion lim skal ikke på klovsko da den ødelægger hele processen med hærdning af limen.

3.       Limens temperatur: Mange har oplevet problemer med at limen blandes uens eller forkert, at limen bliver for tynd. Andre oplever, at tuben lækker i bunden, at tuben flækker og en masse andre ting. Hvis selv plasttuben er af dårlig kvalitet, kan tuben blive utæt. Det har selvfølgelig ikke noget med håndtering at gøre. Men selv en plasttube i god kvalitet kan let ødelægges, hvis tuben varmes for hurtigt til en for høj temperatur (over 22c) risikerer man tuben bliver utæt. Har man et varmeskab med for stort varmelegeme, vil man kunne opleve, at der varmes kort ved meget høj temperatur, hvor efter varmelegeme slår fra og limen køles igen. Dette problem bør let kunne løses ved at skifte til et mindre varmelegeme, der pga. den mindre størrelse vil varme lang tid ad gangen og derved sikre en jævn varme. Er der blæser i varmeskabet er risikoen, at den side af limtuben, der er tættest på blæseren, varmes mest og derved har de 2 komponenter i tuben forskellig temperatur og blandes forkert. Jeg har oplevet kunder der når temperaturen er lav har oplevet tuber flækker trods de stod i varmeskabet, her bliver jeg nødt til at konstatere, at hvis reservetuberne kun står kort tid i varmeskabet er limen ikke gennemvarm og slet ikke klar til brug. Vil man undgå disse problemer, så opbevar limen lun gerne ved 20c. Lim fungerer bedst ved ca 20c, hvor tuben er opbevaret lodret med spidsen op. sko skal helst opbevares ved samme temperatur. NB vores nye klovlim Blue Max klovlim fungerer fint ned til 10c og max 20c.

4.     OPSUMMERING: Opbevares altid opretstående med blandespidsenden opad. Hav konstant ikke for høj temperatur i Varemeskabet og brug den tid det tager, at varme limen ordentligt igennem. Brug et varmeskab uden blæser, og sørg for at varmelegmet har så få watt, at den ikke varmer for kraftigt og dermed giver udsving.